Viziune. Inovație. Încredere.

Inovația reprezintă pilonul principal pe care NETOPIA și-a construit profilul de lider pe piața plăților din România, iar viziunea noastră se reflectă în eficiența și calitatea serviciilor pe care le oferim zilnic utilizatorilor noștri. Suntem un partener de încredere care va pune la dispoziție întotdeauna cele mai performante, sigure și rapide soluții de plată, astfel încât interacțiunea cu metoda de plată aleasă să fie una cât mai simplă și fluidă.

Antonio Éram - Fondator & Membru Supervisory Board
În calitate de CEO al Grupului NETOPIA, sunt onorat să reafirm angajamentul nostru ferm față de respectarea celor mai înalte standarde de integritate și conformitate în afaceri. Succesul nostru pe termen lung este direct legat de respectarea valorilor etice și de angajamentul nostru față de comunitățile în care operăm. Mulțumim tuturor angajaților, partenerilor și clienților noștri pentru sprijinul lor continuu în această misiune.

Felix Crișan - Fondator & CEO
Ne mândrim cu faptul că suntem un lider de piață responsabil în sectorul fintech din România și că promovăm standardele internaționale de etică și responsabilitate în afaceri, în linie cu principiile Pactului Global al Națiunilor Unite și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) privind conduita responsabilă în afaceri.

 

1. Drepturile Omului
 • 1.1Respectăm și sprijinim protejarea drepturilor omului recunoscute pe plan internațional.
 • 1.2Ne asigurăm că nu suntem complici la abuzuri ale drepturilor omului.
2. Standardele de Muncă
 • 2.1Susținem libertatea de asociere și recunoaștem dreptul la negociere colectivă.
 • 2.2Eliminăm toate formele de muncă forțată și obligatorie.
 • 2.3Eradicăm munca copiilor din toate operațiunile noastre.
 • 2.4Eliminăm discriminarea în ceea ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă.
3. Protecția Mediului
 • 3.1Adoptăm o abordare preventivă în ceea ce privește provocările de mediu.
 • 3.2Luăm inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu.
 • 3.3Încurajăm dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor prietenoase cu mediul.
4. Lupta împotriva Corupției
 • 4.1Ne opunem corupției sub toate formele sale, inclusiv extorcării și mitei.
 • 4.2Implementăm politici și proceduri riguroase pentru a preveni și a detecta corupția în operațiunile noastre.
5. Angajament pentru Diversitate și Incluziune
 • 5.1Ne angajăm să promovăm un mediu de lucru divers și inclusiv, unde toți angajații sunt tratați cu respect și demnitate.
 • 5.2Implementăm politici și practici care încurajează diversitatea și incluziunea la toate nivelurile organizației.
6. Relații cu Partenerii și Furnizorii
 • 6.1Colaborăm cu partenerii și furnizorii care împărtășesc angajamentul nostru pentru conduita etică și responsabilă.
 • 6.2Ne asigurăm că partenerii și furnizorii noștri respectă standardele de muncă, protecția mediului și practicile anti-corupție.
7. Implementare și Conformitate
 • 7.1Toți angajații, partenerii și furnizorii sunt responsabili pentru cunoașterea și respectarea acestor principii de conduită.
 • 7.2Implementăm programe de formare și educație continuă pentru a asigura conformitatea cu aceste principii de conduită.
 • 7.3Orice încălcare a acestor principii de conduitǎ va fi investigată prompt și va atrage măsuri corespunzătoare, inclusiv acțiuni disciplinare.
8. Raportarea Încălcărilor
 • 8.1Încurajăm angajații și partenerii să raporteze orice încălcare a acestor principii de conduită.
 • 8.2Oferim mecanisme sigure și confidențiale pentru raportarea încălcărilor.
 • 8.3Protejăm persoanele care raportează încălcări împotriva represaliilor.

Ne angajăm să raportăm în mod transparent progresul nostru în implementarea acestor principii și să colaborăm cu toți partenerii noștri pentru a crea un viitor sustenabil.
Iubim ceea ce facem!
Cunoaștem foarte bine industria în care lucrăm
Descoperim lucruri noi în fiecare zi
Dezvoltăm în permanență servicii noi
Suntem mereu cu un pas înaintea competiției
Acționăm