Notă de informare GDPR Parteneri

Află toate detaliile despre modul în care prelucrăm datele cu caracter personal


Această pagină cuprinde informații destinate celor care utilizează
serviciile business NETOPIA Payments în calitate de PARTENERI,
conform Termenilor și Condițiilor aplicabile.


Te rugăm să citești cu atenție în cele ce urmează toate informațiile relevante legate de modul în care utilizăm și protejăm datele personale atunci când furnizăm servicii business, precum și drepturile care pot fi exercitate cu privire la datele personale.

Refuzul furnizării datelor personale solicitate duce la imposibilitatea utilizării serviciilor noastre business.

Aplicabilitate

Prezenta notă de informare se referă la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt de natură să conducă la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice care acționează ca reprezentant legal sau convențional al unei entități, ca persoana de contact ori angajat al acesteia – denumită în cele ce urmează “PERSOANĂ VIZATĂ”.

Condițiile prezentate în această pagină se completează cu cele din Politica de confidențialitate.

Entitatea responsabilă

Atunci când este utilizată platforma NETOPIA Payments în scopuri business, datele personale furnizate sunt prelucrate de societatea NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, și acționează în calitate de proprietar și administrator al platformei NETOPIA Payments.

Societatea noastră are desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat la adresa gdpr@netopia.ro.  

Atunci când prelucrăm datele personale în scopuri business pentru derularea unei relații de afaceri, acționăm în calitate de «operator de date». Poți afla mai multe detalii despre calificarea noastră la secțiunea dedicată «În ce calitate prelucrăm datele personale» din Politica de confidențialitate.

Ce este GDPR

Poți afla toate detaliile despre semnificația GDPR și ce reprezintă acest acronim pentru noi la secțiunea dedicată «Ce este GDPR» din Politica de confidențialitate.

Din ce surse obținem date personale

Prelucrăm datele personale obținute prin diverse canale:

  • datele personale furnizate în mod direct atunci când sunt completate informațiile solicitate în formularul de înregistrare pentru deschiderea unui cont business în platforma NETOPIA Payments
  • datele furnizate de entitățile noastre afiliate
  • datele transmise de furnizorii noștri parteneri
  • datele disponibile din surse publice
  • datele transmise de autorități.

De asemenea, putem colecta date personale în momentul în care este accesat site-ul nostru web. Site-ul nostru colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Totodată, site-ul nostru web utilizează module cookie și tehnologii similare, care sunt explicate pe larg în Politica cookies.

Ce date personale prelucrăm

În funcție de serviciile business utilizate și de modul în care interacționați cu NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm includ:

Date de identificare
Prelucrăm numele/prenumele, detaliile din documentul de identitate, semnătura, date de identificare fiscală și număr de înregistrare emis de autorități sau identificatori unici similari în cazul unei persoane fizice care desfășoară o activitate profesională reglementată.

Date de contact
Prelucrăm numărul telefon și adresa e-mail indicate la momentul deschiderii contului în platforma NETOPIA Payments, precum și pe parcursul utilizării serviciilor noastre.

Date privind calificarea
Prelucrăm, spre exemplu, detalii despre profesia sau funcția ocupată în cazurile în care acționați în calitate de reprezentant sau persoană de contact a entității care utilizează serviciile noastre business.

Date de conexiune
Prelucrăm locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit.

Date privind istoricul tranzacțional
Prelucrăm date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor NETOPIA Payments.

Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă realizată prin utilizarea platformei noastre de plăți
Prelucrăm date referitoare la suspiciuni de fraude sau alte utilizări ilegale ale serviciilor pe care le punem la dispoziție.

Date de autentificare
Prelucrăm parolele și informațiile de securitate folosite pentru autentificare și acces la conturi și servicii.

Scopurile prelucrării

Prelucrăm datele personale pentru diferite scopuri legate de încheierea unui contract pentru utilizarea serviciilor NETOPIA Payments, cunoașterea clientelei, procesarea plății, verificări anti-fraudă, pentru a putea lua legătura cu persoanele abilitate în legătură cu eventuale incidente legate de plată sau pentru a soluționa dispute legate de plată.

Vom folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

Verificări precontractuale de eligibilitate
Înainte de încheierea unui contract, vom efectua anumite verificări pentru a ne asigura că persoanele care ne solicită serviciile sunt eligibile pentru utilizarea acestora.

Furnizarea serviciilor noastre
Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a transmite informări referitoare la rezultatul plăților efectuate.

Comunicări
Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.).

Asistență clienți
Utilizăm date personale pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului.

Soluționarea disputelor legate de plăți
În cazul în care apar dispute legate de o plată (cum ar fi refuzul de plată/chargeback), trebuie să putem lua legătura pentru a soluționa disputele legate de plăți.

Prevenirea fraudelor și securitatea plăților
Ca prestatori de servicii de procesare a plăților online, avem obligația de a asigura prevenirea și identificarea potențialelor fraude cu instrumente de plată și de a menține siguranța sistemelor noastre. De aceea, datele personale pe care le colectăm trebuie să permită identificarea clientelei și a persoanelor implicate în derularea afacerii respective.

Evidențe contabile proprii
Vom utiliza datele personale furnizate atunci când emitem facturi pentru serviciile noastre și pentru a putea lua legătura în vederea transmiterii facturilor.

Dezvoltarea serviciilor
Utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.

Temeiurile prelucrării

Prelucrăm datele personale obținute în baza următoarelor temeiuri juridice:

  • încheierea și executarea unui contract pentru utilizarea serviciilor noastre
  • conformarea cu obligațiile noastre legale (cum ar fi legislația privind cunoașterea clientelei, legislația fiscală și contabilă, etc.)
  • interesul nostru legitim de a asigura calitatea serviciilor noastre și capacitatea tehnică a platformei noastre.

Dezvăluirea datelor către terți

Poți afla toate detaliile despre situațiile în care dezvăluim date către terți la secțiunea dedicată «Dezvăluirea datelor către terți» din Politica de confidențialitate.

Securitatea datelor

Poți afla toate detaliile despre măsurile tehnice și organizatorice pe care le luăm pentru a asigura securitatea datelor la secțiunea dedicată «Securitatea datelor» din Politica de confidențialitate.

Stocarea datelor

Datele personale sunt păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.

Toate datele cu caracter personal existente în sistemele noastre în legătură cu activitățile de procesare a plăților sunt supuse unor perioade de stocare extinse de până la 15 ani de la data ultimei tranzacții procesate sau de la data încetării contractului de servicii, având în vedere obligațiile noastre de reglementare și conformitate (cum ar fi combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, prevenirea fraudei, termenele de prescripție aplicabile infracțiunilor care au ca rezultat fraudarea unui deținător de card sau a unui client partener), obligațiile contabile și fiscale, precum și cele de arhivare.

În ceea ce privește datele personale prelucrate în vederea deschiderii unui cont în platforma NETOPIA Payments, care nu a fost activat din diverse motive (cum ar fi neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru utilizarea serviciilor sau nesemnarea contractului de prestări servicii), contul va fi șters automat după o perioadă de 2 ani, urmând ca datele să fie anonimizate.

Transferul datelor

Poți afla toate detaliile despre locațiile în care păstrăm datele și modul în care transferăm datele la secțiunea dedicată «Transferul datelor» din Politica de confidențialitate.

Drepturile persoanelor vizate

Poți afla toate detaliile despre drepturile care pot fi exercitate în calitate de persoană vizată, în ceea ce privește prelucrările pe care le facem pentru derularea unei relații de afaceri, la secțiunea dedicată «Drepturile persoanelor vizate» din Politica de confidențialitate.

Cereri

Poți contacta oricând Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (DPO) la adresa gdpr@netopia.ro în cazul în care vrei să ne adresezi o cerere cu privire la modul în care prelucrăm datele personale în cadrul unei relații de afaceri derulate prin intermediul platformei NETOPIA Payments.

Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP)

Poți afla mai multe informații despre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la secțiunea dedicată din Politica de confidențialitate.

Actualizări

NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.


Versiune actualizată: 01.07.2021

Ești gata să începi?

Ia legătura cu noi sau creează-ți un cont