Termeni si Condiții plătitori

Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

NETOPIA Payments S.R.L., în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.netopia-payments.com își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, va rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul www.netopia-payments.com pentru care NETOPIA Payments S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Website-ul www.netopia-payments.com va fi denumit generic în mod individual site în cele ce urmează.

Drepturi de autor

NETOPIA Payments SRL este autorul site-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, s.a.m.d sunt proprietatea NETOPIA Payments S.R.L. sau sunt licențiate de NETOPIA Payments S.R.L. pentru a fi folosite.

Licențe de utilizare

NETOPIA va acorda o licență limitată pentru a accesa/vizita site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea NETOPIA. Această licență nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe site
  • download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor

Conținutul site-ului, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al NETOPIA Payments S.R.L.

Securitate

Dacă utilizați site-ul, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să va asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe site cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat www.netopia-payments.com pentru a bloca accesul la cont și a va genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale NETOPIA Payments S.R.L. sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonalizati o altă persoană sau entitate. NETOPIA își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați NETOPIA Payments S.R.L. și partenerilor/afiliaților săi licență/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licentiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul NETOPIA Payments S.R.L. și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral NETOPIA Payments S.R.L. sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Minori

NETOPIA Payments S.R.L. vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. NETOPIA Payments S.R.L. poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, achiziționate tot de către aceștia.

Drepturi de proprietate intelectuală

NETOPIA Payments S.R.L. respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veți consideră că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, va rugăm să adresați către NETOPIA Payments S.R.L. o notificare care să cuprindă:

  • semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
  • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;
  • o indicare a locației pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau acționați în numele sau.

Politica de confidențialitate 

Va rugăm să accesați și secțiunea Politica de confidențialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe site.

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul NETOPIA Payments S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanță judecătorească din aceeași structura administrativă cu sediul NETOPIA Payments S.R.L.