Termeni și Condiții Plătitori

Bine ai venit pe platforma NETOPIA Payments!


Această pagină cuprinde informații destinate celor care utilizează serviciile noastre
pentru a efectua plăți către partenerii înrolați în platforma NETOPIA Payments,
fiind denumiți în cele ce urmează „PLĂTITORI”.


Te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile aplicabile pentru utilizarea platformei NETOPIA Payments atunci când efectuezi o plată la unul din partenerii noștri.

Informațiile din această pagină se completează cu Termenii și Condițiile Generale aplicabile tuturor vizitatorilor platformei noastre.

Efectuarea unei plăți prin intermediul platformei NETOPIA Payments implică acceptul tău explicit în calitate de plătitor cu privire la termenii și condițiile aplicabile.

Furnizorul serviciilor

Serviciile disponibile prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt furnizate de către societatea NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335.

Descrierea serviciilor

Platforma NETOPIA Payments oferă servicii de procesare și administrare a plăților derulate în mediul online prin diverse canale (email, website, aplicație mobil, etc.) folosind metode de plată electronice (cum ar fi carduri debit/credit emise sub sigla Visa/Mastercard, mesaje SMS și alte instrumente moderne de plată).  

Prin intermediul platformei NETOPIA Payments, poți efectua o plată online către clienții noștri parteneri (comercianți sau entități non-comerciale cum ar fi instituții publice și asociații/fundații) pentru produsele sau serviciile pe care dorești să le achiți prin intermediul metodelor de plată implementate de clienții noștri parteneri.

NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. nu vinde produse sau servicii în numele clienților parteneri înrolați în platforma NETOPIA Payments, ci le asigură acestora doar mijloacele tehnice pentru procesarea plăților și colectarea fondurilor de la plătitori. Prin urmare, toate aspectele privind livrarea produselor sau serviciilor, condițiile de retur, garanție și orice alte chestiuni comerciale privind produsele sau serviciile pentru care ai efectuat o plată prin intermediul platformei noastre sunt guvernate exclusiv de relația contractuală pe care ai încheiat-o cu partenerul nostru și nu angajează responsabilitatea NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L.

Serviciile noastre te ajută să plătești în siguranță. Nu îți vom percepe niciun comision atunci când efectuezi o plată prin intermediul platformei noastre.

Utilizarea serviciilor

Serviciile noastre nu sunt destinate minorilor. Putem încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, atât timp cât acestea sunt achiziționate de către un adult. Utilizarea platformei NETOPIA Payments de către un minor este permisă doar dacă acesta se află sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Cunoașterea clientelei

NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. aplică măsuri de cunoaștere a clientelei, în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, atât în ceea ce privește clienții noștri parteneri, cât și persoanele care utilizează platforma noastră pentru efectuarea unei plăți către clienții noștri parteneri.

Aceste măsuri au ca scop evaluarea și monitorizarea continuă a relației de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacțiilor încheiate pe toată durata relației contractuale, pentru a ne asigura că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, profilul activității și profilul riscului, inclusiv sursa fondurilor, precum și că datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante.

În acest sens, îți vor fi solicitate anumite date cu caracter personal la momentul efectuării plății, precum și ulterior efectuării unei plăți, atunci când situația o impune (spre exemplu, în cazul unei tranzacții efectuate în condiții suspecte). Poți afla mai multe detalii despre condițiile în care prelucrăm datele cu caracter personal în secțiunea dedicată de mai jos.

Veridicitatea datelor furnizate & Securitate

Atunci când utilizezi platforma NETOPIA Payments, ești răspunzător pentru veridicitatea datelor furnizate pe plaformă și ești pe deplin responsabil pentru menținerea securității și confidențialității acestor date în afara utilizării platformei.

În cazul în care ai o suspiciune rezonabilă că securitatea sau confidențialitatea datelor pe care le-ai furnizat pe platforma NETOPIA Payments la momentul efectuării plății a fost compromisă, te rugăm să ne informezi imediat pentru a lua toate măsurile necesare care se impun pentru protejarea acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În momentul în care efectuezi o plată prin intermediul platformei NETOPIA Payments, vom colecta anumite informații despre tine.

În funcție de modul în care clientul nostru partener alege să facă integrarea tehnică cu platforma NETOPIA Payments, putem colecta aceste informații direct de la tine, de la clientul nostru partener sau de la terți.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care îți sunt solicitate poate determina imposibilitatea procesării plății prin intermediul platformei NETOPIA Payments.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor tale cu caracter personal colectate în contextul efectuării unei plăți prin intermediul platformei NETOPIA Payments, te rugăm să consulți Nota de informare GDPR pentru plătitori.

Declarații

Pentru utilizarea platformei NETOPIA Payments în vederea efectuării unei plăți la unul din partenerii noștri, declari că:

  • ești deținătorul legitim al tuturor informațiilor pe care le-ai introdus pe platforma NETOPIA Payments, că acestea sunt corecte și că nu vor cauza daune unei terțe părți;
  • ești beneficiarul real sau acționezi ca mandatar al beneficiarului real în numele căruia se realizează tranzacția a cărei plată este efectuată prin intermediul platformei NETOPIA Payments;
  • sursa fondurilor pentru efectuarea plății nu provine din activități ilicite;
  • circumstanțele pentru efectuarea plății nu vor rezulta în fapte care intră sub incidența legislației penale, care includ (fără limitare) infracțiunile de spălare de bani (art. 49 din Legea nr. 129/2019), finanțarea terorismului (art. 36 din Legea nr. 535/2004), fraudele comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (art. 249-252 din Codul Penal), falsificarea de monede, timbre sau de alte valori (art. 311 din Codul Penal), infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice (art. 360-366 din Codul Penal).

Furnizarea unor declarații false dă dreptul NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. și afiliaților săi, precum și clienților noștri parteneri, de a lua toate măsurile permise pentru lege pentru repararea prejudiciului produs și pedepsirea faptelor cauzatoare de prejudicii.

Soluționarea disputelor legate de plată

În cazul în care, ulterior utilizării platformei noastre, vei avea o dispută cu unul din clienții noștri parteneri în legătura cu plata efectuată (solicitare de restituire a fondurilor sau refuzul de plată a unei tranzacții), vor fi aplicabile cu prioritate regulile specifice metodei de plată utilizate (spre exemplu, în cazul tranzacțiilor a căror plată este efectuată prin card bancar, se vor aplica regulile de soluționare prin arbitraj prevăzute de sistemul bancar și schemele internaționale de card Visa/Mastercard).

Actualizări

NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și condițiile de utilizare, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.


Versiune actualizată: 01.07.2021